Egensotning / Brandskyddsföreningen

7148

Ansökan om att själv få rengöra sota - Piteå kommun

Ibland kan det förkomma hinder som gör att kommunen inte godkänner  ANSÖKAN EGENSOTNING. Fastställd av förbundsdirektionen 2004-12-20, §86/04. Reviderad 2007-01-11. Ansökan om att själv utföra sotning (inkl riktlinjer för  Ansökan om egen rengöring (sotning) av förbränningsanläggning med tillhörande rökkanal. Egensotning - Ansökan och handläggning. Ansökan om att rengöra/sota på sin egen fastighet görs via nedanstående e-tjänst, ärendet E-tjänst - Egen sotning. Underskrift av den som avser utföra sotningen.

Egensotning ansökan

  1. Dubbelt boende äldreboende
  2. Sverige souvenirer
  3. Förbereda inför bebis
  4. Prisutveckling solceller 2021
  5. Mobiltelefon uppfinnare

För att få tillåtelse att sota själv måste du kunna visa att du har tillräcklig kunskap för att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt. Ett exempel på detta kan vara ett intyg från Brandskyddsföreningens kurs “egensotning” eller annan studiecirkel med relevant innehåll. Villkor för egensotning. Blankett för ansökan om att sota själv.

Ansökan om att själv sota förbränningsanordning - Gästrike

Kontakt:… Här kan du  Du ansöker om detta hos räddningstjänsten. Om du sotar själv, måste du dokumentera varje sotningstillfälle i en sotningsjournal.

Egensotning ansökan

Ansökan om egensotning « Staffanstorps kommun

Egensotning ansökan

Du som sotar själv eller låter annan sota ska registrera sotningstillfällena. Ladda hem sotningsjournalen och skriv i den när du har sotat din eldstad. Ladda ner Sotningsjournalen här Ansökan om tillstånd och hantering för brandfarlig varor. Ansökan om tillstånd och hantering för explosiva varor. Anmälan om innehav av gasol inom publika områden.

Egensotning ansökan

Vill du som fastighetsägare själv ta ansvaret för att rengöring (sotning) av din anläggning utförs och att det istället  Att vara egensotare.
Lean forbattringsarbete

Blanketten för ansökan om egensotning   Utbildning. Lagen och förordningen om skydd mot olyckor ger kommunen rätt att efter ansökan låta fastighetsägare själv sota eller överlåta åt någon annan än  Ansökan om egen sotning. Fastighetsägare kan få tillstånd att sota den egna fastigheten själv om det görs på ett betryggande sätt ur brandskyddssynpunkt. Ansökan om egensotning. Den här tjänsten kräver inloggning.

Detta kan utföras av: fastighetsägare själv (s.k. egensotning) företag och motsvarande (s.k. annan sotare). Kommunen kan välja att inte godkänna din ansökan om egensotning även om det kan göras på ett betryggande sätt. I Nordmalings kommun är det räddningschefen som prövar ansökan och tar beslut om tillstånd för egenrensning.
Anna hall photography

Egensotning ansökan

Ansökan om egensotning · Sotningsfrister Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo och Ystad · Frister för brandskyddskontroll Simrishamn,Tomerlilla, Sjöbo och Ystad. förutsättningar för medgivandet. •. När jag får ett medgivande om egensotning tar jag över ansvaret för sotning av de eldstäder som ingår i medgivandet.

Så arbetar vi. Efter att du har skickat in ditt ärende via e-tjänsten kommer din ansökan att registreras och fördelas till en handläggare. I handläggningen ingår ett antal steg. Se hela listan på uppsalabrandforsvar.se Egensotning - Distansutbildning. Som enskild ägare av en fastighet kan du nu få sota själv. Du behöver för att få tillstånd i din kommun kunna påvisa att du har.
Hm eslöv öppettider
Ansökan om egensotning « Staffanstorps kommun

Vid prövning av ansökan beaktas Sotning (ansökan om egensotning) Sidan blev senast uppdaterad:2021-01-20 Du som är fastighetsägare och vill sota din egen fastighet måste ansöka om det hos kommunen. Kommunen ansvarar för att alla eldstäder med tillhörande rökkanaler blir sotade (rengjorda). Beviljad ansökan om egensotning gäller normalt tillsvidare och följs upp vid brandskyddskontrollen. Ansökan upphör dock automatiskt vid ägarbyte. Du som fastighetsägare ska meddela Södertörns brandförsvarsförbund när ägarbyte sker.


Lucara diamonds stockhouse

Sotning och Brandskyddskontroll - HRF - EX

Ansökan om egensotning För att du ska kunna använda den här tjänsten måste du identifiera dig med hjälp av e-legitimation (BankID, Nordea eller Telia). Om du inte har eller kan använda e-legitimation kan du använda följande PDF-blankett som fylls i direkt på skärmen. Egensotning - Distansutbildning Efter avslutad utbildning får du ett intyg som du kan använda som ett underlag vid din ansökan. Kursinnehåll.

Ansökan egensotning - Vilhelmina kommun

Fastighetsägare kan också, även här efter ansökan, få överlåta åt någon annan att utföra sotningen på den egna fastigheten än den som kommunen normalt anvisar. Möjligheten att själv sota eller låta någon annan sota sin Ansökan om medgivande för sotning av egen anläggning, blankett (pdf, 309.5 kB) Avregistrera eldstäder och förbränningsanordning, ansökan, blankett (pdf, 116.2 kB) Anmälan om upphörande av egensotning på egen fastighet - blankett (pdf, 219.3 kB) Ansökan om egensotning, SFS 2003:778 Information angående ansökan om egensotning i den egna fastigheten Bakgrund Kommunen får enligt 3 kap 4 § LSO medge att en fastighetsägare utför sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotningen kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

gälla val av bränsle eller ändrad eldningsfrekvens. När kommunen ska behandla en ansökan tas det ställning till om sotningen kan Exempel på detta kan vara intyg från en genomgången kurs i egensotning  Kommunen prövar ansökan och tar beslut om tillstånd för egen sotning. Ibland kan det förkomma hinder som gör att kommunen inte godkänner  ANSÖKAN EGENSOTNING. Fastställd av förbundsdirektionen 2004-12-20, §86/04.