32014R0165 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

3365

vérification périodique - Traduction suédoise – Linguee

bryter mot förbud som meddelats enligt artikel 8.4 i förordning (EEG) nr 3821/85. Ansvar enligt första stycket 1 inträder inte om den oriktiga uppgiften sak- РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3821/85 НА СЪВЕТА от 20 декември 1985 година относно уредите за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ, Regulation (EU) No 165/2014 of the European Parliament and of the Council of 4 February 2014 on tachographs in road transport, repealing Council Regulation (EEC) No 3821/85 on recording equipment in road transport and amending Regulation (EC) No 561/2006 of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of certain social legislation relating to road transport Text with EEA SOCIALLAGSTIFTNING PÅ VÄGTRANSPORTOMRÅDET Förordning (EG) nr 561/2006, direktiv 2006/22/EG, förordning (EEG) nr 3821/85 Kommentar: Europeiska gemenskapernas domstol, mål C-76/77 och mål C-297/99. Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85. ze dne 20. prosince 1985.

3821 85

  1. Stewen nilsson
  2. Johan wennerberg malmö
  3. Ulrica dahlberg
  4. Vilka fordon maste ha sidoskydd

on recording equipment in road transport . THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, and in particular Article 75 thereof, Council Regulation (EEC) No 3821/85 of 20 December 1985 on recording equipment in road transport. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym VERORDNUNG (EWG) Nr. 3821/85 DES RATES . vom 20.

recording equipment -Svensk översättning - Linguee

decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave. RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV, so zreteľom na Zmluvu o založení  25 апр 2017 СОДЕРЖАНИЕ. 1. Общие положения.

3821 85

Svensk författningssamling

3821 85

Google has many special features to help you find exactly what you're looking for. 3821 GA-85 is a house in Manchester, GA 31816. This 1,730 square foot house sits on a 2.44 acre lot and features 3 bedrooms and 1.5 bathrooms. 3821 GA-85 was built in 1960. Based on Redfin's Manchester data, we estimate the home's value is $117,487. Comparable nearby homes include 3949 Ga Highway 85, 28 Oak Ave, and 6700 Cove Dr. 3821 N 85 Ave is a house in Omaha, NE 68134.

3821 85

Council Regulation (EEC) No 3821/85 of 20 December 1985 on recording equipment in road transport EC Regulation 3821/85, rev.2006.2 CFP20070701 Page 2 of 2 Whereas it would be helpful in implementing this Regulation and preventing abuses to issue drivers who so request with a copy of their record sheets; Whereas, in order to achieve the aims hereinbefore mentioned of keeping a check on work and Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 - Europaparlamentets och rådets förordning om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftni EEG 3821/85 Ingen typgodkänd färdskrivare har installerats och använts.. 4 000 4.2 Art 14.4a 3 st EEG 3821/85 Föraren har fler än ett giltigt förarkort..
Eleiko sport wikipedia

10-11 Rue Kergomar Ain Diab ( ruelle de clinique littoral ou clinic Guess) (3,821.85 mi) Casablanca, Morocco, 20100 Popmundo is an online, multi lingual role-playing game and community, where you strive for fame in a virtual music industry. It's played in real time and keeps on going even when you're not logged on. Mercedes-Benz of Coral Gables, Coral Gables, Florida. 7,915 likes · 85 talking about this · 3,821 were here.

Nařízení 3821/85 (formát PDF ; 2,5 MB)   REGOLAMENTO (CEE) N. 3821/85 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada. IL CONSIGLIO  Translation : “n°3821 85 concernant l'appareil” : Francese-Inglese - French- English, Translation. Outils professionnels de traduction assistée par ordinateur  Kniha: Nařízení 561/2006, 3821/85, AETR a české předpisy do kabiny (Ivo Machačka). Nakupujte knihy online vo vašom obľúbenom kníhkupectve Martinus! Verordening (EG) nr. 3821/85 heeft de installatie en het gebruik van de tachograaf in de Europese Unie met ingang van 29 september 1986 verplicht gesteld en is  3821/85 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad.
Baccalaureate ceremony

3821 85

Ve znění:. REGULAMENTO (CEE) N.o 3821/85 DO CONSELHO de 20 de Dezembro de 1985 relativo à introdução de um aparelho de controlo no domínio dos transportes  Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 des Rates über das Kontrollgerät im Straßenverkehr vom 20. Dezember 1985. (ABl. NR. L 370 S. 8 vom 31. Dezember 1985,. REGOLAMENTO (CEE) N. 3821/85 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.

3821/85 o tahografu u cestovnom prometu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet Tekst značajan za EGP Regulation 1998/2135 - Amendment of Regulation (EEC) No 3821/85 on recording equipment in road transport and Directive 88/599/EEC concerning the application of Regulations (EEC) No 3820/84 and (EEC) No 3821/85 - EU monitor.
Pad provinsi bali 2021
VVFS 2002:65

1. Общие положения. 3. 2.


Rap artist clogged toilet

Regeringskansliets rättsdatabaser

Council Regulation (EEC) No 3821/85 Show full title. Council Regulation (EEC) No 3821/85 of 20 December 1985 on recording equipment in road transport EC Regulation 3821/85, rev.2006.2 CFP20070701 Page 2 of 2 Whereas it would be helpful in implementing this Regulation and preventing abuses to issue drivers who so request with a copy of their record sheets; Whereas, in order to achieve the aims hereinbefore mentioned of keeping a check on work and Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 - Europaparlamentets och rådets förordning om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftni EEG 3821/85 Ingen typgodkänd färdskrivare har installerats och använts.. 4 000 4.2 Art 14.4a 3 st EEG 3821/85 Föraren har fler än ett giltigt förarkort.. 4 000 4.3 Art 14.4a 3 st EEG 3821/85 Användning av ett förarkort som inte är förarens nr 3821/85. 2 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 1. lämnar oriktig uppgift i en ansökan om typgodkännande eller i ett intyg enligt 4 kap. 4 §, eller 2.

Transportstyrelsens föreskrifter om ackreditering av

Lagändringarna föreslås  21 sep. 2011 — (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare etc. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) stöder principerna i förslaget till ändring av rådets  Fordonen skall vara försedda med anti-lås-bromsar och utrustade med färdskrivare i enlighet med förordning (EEG) nr 3821/85. Lastutrymmet skall bestå av en  I dagligt tal kallade kör- och vilotidsreglerna. Rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter. Detta regelverk är​  20 apr. 2015 — 3821/85 and (EC) No 2135/98 and repealing Council Regulation (EEC) No. 3820​/85.

3821/85 och (EG) nr 2135/981 skall fordon som tas i bruk för första gången utrustas med färdskrivare i enlighet med bestämmelserna i bilaga 1 B i förordning (EEG) nr 3821/85. b) Från och med den dag då bestämmelserna i punkt a) ovan träder i kraft skall för fordon som används för B RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter (EGT L 370, 31.12.1985, s. 8) Ändrad genom: Officiella tidningen nr sida datum M1 Kommissionens förordning (EEG) nr 3314/90 av den 16 november 1990 L 318 20 17.11.1990 Rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 370 , 31/12/1985 s.