Utveckling av laboration i mätteknik - DiVA

1059

Utveckling av laboration i mätteknik - DiVA

Till laborationerna 1 - 2 ska du inte bara medföra klara och tydliga kopplingsschemor utan också fullständiga lösningar. Det är ditt ansvar att komma väl förberedd till laborationerna för att få ut det mest möjliga av laborationen. Får du problem med förberedelsen av någon uppgift kan du diskutera detta med er lektionsassistent. Med kunskaper om energiteknik, modern reningsteknik, miljöteknik, mätteknik, modellering och optimering av energisystem, har du en bred och flexibel kompetens som är attraktiv på arbetsmarknaden.

Energiteknik 1 laborationer

  1. Mir robot aktie
  2. Kari tras

Byggteknik. Maskinteknik. 09.00–10.00. Grupp 1. Energilabb, källaren. Grupp 2.

Ämne - Energiteknik Gymnasieskolan - Skolverket

Del 1: Uppgifter och laborationer – Energi Under arbetet med del ett av Bästa världen ligger fokus på det lokala perspektivet. Det innebär att eleverna lär om energi utifrån vardagen i Linköping.

Energiteknik 1 laborationer

Kursplan Energiteknik - Högskolan i Borås

Energiteknik 1 laborationer

MAP14EN01 Grundläggande energiteknik 5 sp MAP14EN02 Tillämpad termodynamik 5 sp MAP16EN04 Energitekniska laborationer 3 sp (rekommenderad förkunskap: Tillämpad termodynamik) MAP14MR01 Förbränningsmotorer 1 3 sp MAP14MR02 Motorlaborationer 3 sp MAP14DT04 Kraftverkssimulering 3 sp (Simulering i Västerås v. 12 våren 2017. VETO: värmecentraler, flispannor, flisbrännare - Att välja rätt uppvärmning kan vara svårt Man vill att uppvärmningen ska vara enkel och ekonomisk, men också driftsäker och flexibel. Vi kan hjälpa dig - med över 50 år i branschen har vi stor erfarenhet och många nöjda kunder. Med en VETO värmeanläggning låser du dig inte vid att elda bara ett bränsle - du kan välja det You are currently using guest access ()Page path. Home / Courses / 2014 / VT14 / Energiteknik / GETV14 / Måndag/Tisdag v.11 / Tryck-entalpi diagram Bilaga 1 Litteratursökning . Arbetet med en systematisk översikt kännetecknas av en omfattande sökning av forskningslitteratur.

Energiteknik 1 laborationer

Energiteknik i Helsingborg förvaltar fastigheter och erbjuder bred kompetens inom energieffektivisering och förebyggande fastighetsunderhåll.
Tips pensionssparande

VECKA 6 forts. VECKA 7. VECKA 7 forts. TENTAMEN GRUNDLÄGGANDE ENERGITEKNIK. TILLÄMPAD ENERGITEKNIK. VECKA 9.

Examinationsformer Energiteknik 1 (100 poäng) Energiteknik 2 (100 poäng) som bygger på kursen energiteknik 1. Förnybar energi (100 poäng) som bygger på kursen energiteknik 1, kursen skogsskötsel 1 eller kursen växtodling 1. energiteknik. Mål Efter genomgången kurs skall studenten kunna: 1 Kunskap och förståelse 1.1 förklara termodynamikens första huvudsats i olika system, 1.2 beskriva grundläggande begrepp inom hydrostatik, hydrodynamik och värmeöverföring, 1.3 beskriva olika pumpar, fläktar och värmeväxlare och deras funktion, 2 Färdighet och förmåga Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m. Kursscheman. Förslag till kursplanering Kemi 1; Kursschema Kemi 1 NA20cd 2020–2021 Exempel på kurser du läser på inriktningen Energiteknik är: • Energiteknik 400 • Driftsäkerhet och underhåll • Avhjälpande underhåll 1 100.
Bs en 18001

Energiteknik 1 laborationer

Mål Efter genomgången kurs skall studenten kunna: 1 Kunskap och förståelse 1.1 förklara termodynamikens första huvudsats i olika system, 1.2 beskriva grundläggande begrepp inom hydrostatik, hydrodynamik och värmeöverföring, 1.3 beskriva olika pumpar, fläktar och värmeväxlare och deras funktion, 2 Färdighet och förmåga Energiteknik 2, 100 poäng Kurskod: ENEENE02 Kursen energiteknik 2 omfattar punkterna 1– 10 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Egenskaper hos energibärande medier. Behandling av personuppgifter! På våra webbplatser använder vi sessioncookies.

TEKNISKA FAKULTETEN Föreläsningar, lektioner, laborationer. Teori varvas med praktiskt arbete, laborationer och övningar. Matematik 1a, 100 p, Religionskunskap 1, 50 p Elektromekanik, 100 p, Energiteknik 1, 100 p  Anders Ambrén, KTH Learning Lab Intensivdagar med laborationsövningar . Treåriga energitekniska utbildningar med start från årskurs 1 återfinns på  I kursen ingår en laboration där studenterna mäter tryckfall i olika rörledningssystem. Kursens syfte är att lägga grunden för vidare studier i energiteknik.
Kvällskurser göteborgs universitet






Kursplan 2018/19 KFKA05

Omfattning: 7,5 högskolepoäng L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) För tillträde till kursen krävs Energiteknik 1 för energiingenjörer, 15 hp (5EN063) och Energiteknik 2 för energiingenjörer, 15 hp (5EN064) eller motsvarande. Urval Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Energiteknik 1 (100; p); Energiteknik 2 (100; p); Förnybar energi (100; p); Vatten- och processkemi (100; p); Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet energiteknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i att utföra drift, underhåll och service av energitekniska anläggningar samt förmåga att lösa praktiska problem inom området. Laborationer (1 hp). Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex.


Centrumkanalen göteborg

Vattenkrafttekniker

Matematik GR (A), 15 hp. Föreläsningar, laborationer och övningar. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Förkunskapskrav Grundläggande behörighet samt Fysik B eller Fysik 2 alternativt genomgången kurs i Grundläggande Kurskod: TEMK14 Fastställd av: VD 2013-04-10 Gäller fr.o.m.: 2014-01-01 Version: 1 Se hela listan på wikiskola.se Meta Energiteknik 1 är ett läromedel avsett för gymnasiekursen energiteknik 1. Läromedlet består av faktabok, instuderingsuppgifter, digitalt läromedel och lärarwebb. Meta Energiteknik 1 Instuderingsuppgifter innehåller uppgifter kopplade till faktaboken. Användningen av energikällor, transport av energi samt användningen av energitekniska anläggningar blir allt viktigare i vårt 03 Energiteknik 1 Grund15 04 Grundläggande analys 7,5 Grund 05 GrundEnergi och Miljö 4,5 innebär laborationer, rapportskrivande och tentamensförberedelser.

Energi och miljö Labbrapport - Studienet.se

Kraft och energi, (google doc); Energiläget Laborationer Energiteknik 1. Arbete och energi · Energiprincipen  Syfte: Eleven ska få erhålla kunskaper om och analysera hur el och värme produceras i Linköping samt få förståelse för hur vårt energisystem hänger ihop  Grundläggande ingenjörsfärdigheter och laborationer, 4 hp (Basic Engineering Skills and Laboratory, 4 ECTS). Förväntade studieresultat.

I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.