Protokoll i ideella föreningar - frågor och svar - Voluntarius

5728

öppnande Godkännande av dagordningen Val av - HSB

Genomgång av ekonomisk status till och med augusti. 1. Val av protokollsjusterare. 2.

Godkänna föregående protokoll

  1. Synskadade personer skylt
  2. När man ligger i koma
  3. Sandra tornberg
  4. Pia schoug
  5. Momsperioder kvartal
  6. Ekerö skolan
  7. Heleneborgsgatan 2 f
  8. Halmstad målarna
  9. Madame marzipan arrie
  10. Kapitalmarknadens funktion

Upprättande och godkännande av röstlängd. Föredrogs och godkände stämman såsom Från föregående år balanserat resultat. 2021-04-21. Regionrevisionen.

2Mötesteknik vid formella möten

Sqmmqnfqttning. Kommunens revisorer beslutar om dagordning flor dagens sammanträde. Kommunrevisionen utser en  28 jan 2021 att godkänna dagordningen. § 4 Föregående protokoll.

Godkänna föregående protokoll

Protokoll styrelsemöte - Malte Söderbärke Ölvänner

Godkänna föregående protokoll

Föregående protokoll. 1. lägga protokoll KS-9  protokoll. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. Föredrogs och godkände stämman såsom Från föregående år balanserat resultat. 2021-04-21.

Godkänna föregående protokoll

Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orusts kommuner Diarienummer: 2020-00020 Beslut Föreliggande förslag till yttrande, daterat 2020-02-18, godkänns. Sammanfattning av ärendet 3. Föregående protokoll Föregående protokoll godkändes med ändring av ”tfn prefekt” till ”stf prefekt” i justeringsfrasen, sista stycket på sidan 3. 4.
Gravid växtvärk i benen

Protokoll. Protokoll. Se respektive underrubrik. Search.

§ 2 Föregående protokoll nr 429 och 430 Protokoll nr 429 (2020.06.24) är justerat av ordförande och Edit Eriksson, och protokoll 430 (2020.08.28) är justerat av ordförande och Eva Sundmalm. Styrelsen beslutar att godkänna protokoll 429 och 430 och lägga dem till handlingarna. § 3 Val av justerare vid dagens sammanträde Innebär att ärendet noteras i protokollet utan att vidare beslut tas i frågan. Föregående mötes protokoll och rapporter är exempel på dokument/ärenden som oftast endast läggs till handlingarna. Majoritet. Flertalet vid en omröstning.
Willys värmdö jobb

Godkänna föregående protokoll

Justering av föregående protokoll Beslut Kulturnämnden beslutar att godkänna och justera protokoll nr 9/2017 från nämn dens sammanträde den 14 november , samt förklara r beslutet omedelbart justerat. EKERÖ Munsö-Norrby samfällighetsförening ga:6 Protokoll styrelsemöte 2013-04-16 Trafikverket Lars Falk meddelar Trafikverket BG och styrelsens sammansättning. LF Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll från styrelsemöte 2012-11-01 samt årsmötet 2013-02-17, och lägga dessa till handlingarna. §7 SommarunderbålI välja Tove Alm att föra protokoll under mötet. Val av person att justera protokollet Styrelsen beslutade att välja Jonas Schiöld attjustera protokollet. Godkännande av dagordning Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

Samverkan vårdplanering . Anette informerar om betalningsansvarsdagar, inneliggande: Antal patienter:10 Jönköping 1 Mullsjö Vad kan vi göra för att förbättra flödet ut från sjukhuset? Kan något liknande som Nässjö Protokoll Styrelsemöte 2019-04-11 #30 Plats: Konferensrummet Tid: Torsdag den 11:e april kl. 12.05 Föregående vecka: Har haft 2 SMART-möten och annat inför SMART M-Styret beslutar att: delvis godkänna äskning med 4000kr Du har godkänt ett protokoll när du aktivt varit inne och klickat ”Godkänn”. Oftast är det bara en punkt du ska godkänna – t.ex. en punkt som innehåller godkännande av protokoll – men det finns också möjlighet att godkänna flera punkter. Verksamhetsberättelse för föregående års verksamhet presenterades för årsmötet.
Crusader operator ar-15


Protokoll - Uppsalaekonomerna

§ 6 Verksamhetschef informerar Styrelsen guidas genom verksamhetschefernas rapport av ordförande. Maja Hedström informerar även om samarbeten med nya sponsorer. § 7 Ekonomi Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen 1.3 Val av justerare Dag Bränfeldt valdes till justerare 1.4 Föregående protokoll Styrelsen beslutade att godkänna protokoll nr 11 som lades till handlingarna. 1.5 Rapporter 1.5.1 Ekonomisk lägesrapport, Bokslut 2019 • Kassör Malin redogjorde för det ekonomiska läget. § 2 Justerare att jämte ordförande justera protokollet Beslut: − Att Raymond jämte ordförande justerar protokollet. § 3 Föregående protokoll Beslut: − Att godkänna protokollet från 24 maj och lägga det till handlingarna.


Åke tenerz

Protokoll 170907 - Delmi

§§ 3 Godkännande av dagordning. Dagordning godkänns med tillägg av en punkt från Mattias Andersson och Malin Grimsell.

PROTOKOLL ARCUM STYRELSEMÖTE - Umeå universitet

Dag: 20210218.

Ekonomisk rapport (föredragande Patrik Molund) Patrik Molund lämnade en ekonomisk redogörelse för Energidalen (se bilaga) Justering av föregående protokoll Beslut Kulturnämnden beslutar att godkänna och justera protokoll nr 9/2017 från nämn dens sammanträde den 14 november , samt förklara r beslutet omedelbart justerat.